• FamilieopstellingFamilie opstellingen geven verrassende antwoorden op persoonlijke vragen. Binding, Ordening en Balans in geven & nemen zijn basiselementen in het opstellingswerk. Door familie opstellingswerk worden patronen en verstrikkingen (blokkades) zichtbaar. Zodra ieder weer de juiste plek inneemt binnen het systeem, komt er rust en kan het weer gaan stromen.
  • Organisatie opstellingen helpt bedrijven verder. Het geeft inzicht in de interne organisatie en de verbinding met de buitenwereld of meer specifiek de klanten.
  • Individuele coaching zet mensen weer in hun kracht. Wie ben ik, wat wil ik en wat doe ik. Maar ieder individu is weer onderdeel van een groter geheel. Welke dynamieken spelen een rol en hoe doorbreek ik vaste patronen.

Als begeleider geef ik inzicht in patronen en verstrikkingen die veranderingen blokkeren. Dit leidt veelal tot nieuwe, soms verrassende, stappen. www.hellingerinstituut.nl