persoon 48Landbouw

  • Als onderzoeker en adviseur van het Louis Bolk Instituut lever ik een bijdrage aan het verduurzamen van de landbouw . Meer info: www.louisbolk
  • Als docent draag ik kennis over en organiseer ik verdieping cursussen voor landbouwers, organisaties en bedrijfsleven. Meer info: www.bioacademy.nl
  • Als begeleider van studie- en intervisiegroepen verzorg ik uitwisseling tussen de deelnemers. Ontwikkeling van mens en ondernemer staan hierin centraal. Werken aan vakmanschap, visie en basishouding. Zie beroepsontwikkeling  
  • Als tekstschrijver draag ik kennis en inzichten uit voor verschillende lezersgroepen. Dit in begrijpelijke en enthousiasmerende taal. www.ekoland.nl
  • Jaarlijks verzorg ik workshops tijdens de Biobeurs zie Workshop Biobeurs
  • Ieder jaar start de cursus doorschakelen naar Demeter  
  • Programma doorschakelcursus  2024  Programma doorschakelcursus 2024