persoon 48Landbouw

  • Als onderzoeker en adviseur van het Louis Bolk Instituut lever ik een bijdrage aan het verduurzamen van de landbouw . Meer info: www.louisbolk of www.biokennis.nl
  • Als docent draag ik kennis over en organiseer ik verdieping cursussen voor landbouwers, organisaties en bedrijfsleven. Meer info: www.bioacademy.nl
    Vanwege belangstelling starten we ook een doorschakelcursus in Zuid West Nederland, deze start op 23 september 2021. Programma 2021 Demeter Doorschakelen ZW
  • Als begeleider van studie- en intervisiegroepen verzorg ik uitwisseling tussen de deelnemers. Ontwikkeling van mens en ondernemer staan hierin centraal. Werken aan vakmanschap, visie en basishouding. Zie https://bdvereniging.nl/bd-beroepsontwikkeling
  • Als tekstschrijver draag ik kennis en inzichten uit voor verschillende lezersgroepen. Dit in begrijpelijke en enthousiasmerende taal. www.ekoland.nl
  • Als professional doe ik graag aan co-creatie www.bloeiwijs.nl
  • Jaarlijks verzorg ik workshops tijdens de Biobeurs zie Workshop Biobeurs
  • Ieder jaar start de cursus doorschakelen naar Demeter