persoon 48Landbouw

  • Als onderzoeker en adviseur van het Louis Bolk Instituut lever ik een bijdrage aan het verduurzamen van de landbouw . Meer info: www.louisbolk of www.biokennis.nl
  • Als docent draag ik kennis over en organiseer ik verdieping cursussen voor landbouwers, organisaties en bedrijfsleven. Meer info: www.bioacademy.nl
    Vanaf februari 2020 start de cursus Demeter Doorschakelen 2020
  • Als begeleider van studie- en intervisiegroepen verzorg ik uitwisseling tussen de deelnemers. Ontwikkeling van mens en ondernemer staan hierin centraal. Werken aan vakmanschap, visie en basishouding.
  • Als tekstschrijver draag ik kennis en inzichten uit voor verschillende lezersgroepen. Dit in begrijpelijke en enthousiasmerende taal. www.ekoland.nl
  • Als professional doe ik graag aan co-creatie www.bloeiwijs.nl