Mens & Bedrijf

leen1

Als onderzoeker in de landbouw ben ik op zoek naar samenhangen. Een boer of agrarisch ondernemer is altijd verbonden met zijn omgeving, de bodem bepaalt wat er kan groeien en het weer heeft invloed op de groei & ontwikkeling van gewassen. Maar iedere ondernemer is ook mens die geboren is in een familie ergens op aarde. Dit beïnvloedt ons handelen. Ruim twintig jaar geleden kwam ik in aanraking met het werk van Bert Hellinger. Zijn werkwijze, ook wel fenomenologie genoemd, ben ik gaan praktiseren. Het opstellingswerk gebruik ik bij mensen (familie opstellingen) en bedrijven (organisatie opstellingen).
Het resultaat levert altijd weer verassingen op. De waarheid van het onverborgene, iets dat je opeens ziet, terwijl het er altijd al  was.

Systemisch werken