Mens & Bedrijf

leen1

Als onderzoeker in de landbouw zoek ik naar samenhangen. Een boer of agrarisch ondernemer is altijd verbonden met zijn omgeving, de bodem bepaalt wat er kan groeien en het weer heeft invloed op de groei & ontwikkeling van gewassen. Maar iedere ondernemer is ook mens die geboren is in een familie en op een plek op aarde.
Zestien jaar geleden kwam ik in aanraking met het werk van Bert Hellinger. Zijn werkwijze, ook wel fenomenologie genoemd, ben ik gaan praktiseren. Het opstellingswerk gebruik ik bij mensen (familie opstellingen) en bedrijven (organisatie opstellingen).
Het resultaat levert altijd weer verassingen op. De waarheid van het onverborgene, iets dat je opeens ziet, terwijl het er altijd al  was. Vanaf mei 2017 werk ik samen met Bloeiwijs. We noemen onszelf  WerkendeWijs en werken samen aan de ontwikkeling van landbouw, ondernemer en mens. Ons aanbod 2018 Flyer WerkendeWijs 2018